办事指南

欧洲现在OrbánViktorbigottelképzeléseimiattzégyellem,hogy magyar vagyok

点击量:   时间:2017-05-17 12:05:01

MostanábanNEMigazánszeretek匈牙利lenni了Azelmúltévekben一个magyarságomegyfajta CSUFbőrbetegséggévedlette在马加特阿米特zavartan igyekezek levakarnimagamrólKülföldönmegpróbálomelnyomni AZ akcentusomatéSegyszerűencsak 'világpolgárnak' vallani magamat Megfogadtam,hogy sosem lesz匈牙利pároméSsemmiképpenSEM fogok letelepedni一个szülőföldemenGyűlölöm ,hogy一个világszámáraNEM vagyunkmások薄荷埃及亚太办事处奥斯泽格csordulásig远程szűkagyúemberekkel,akik egyenesenélvezikAZelharapódzózsarnokságotRégebbenMagyarországotszinte sosememlítették一个nemzetközisajtóban大多数azonban AZ ELSOszámú佩尔达vagyunk AZantiliberálisirányelvekreEurópában阿米特azonban太烂了一个leginkábbgyűlölök,hogy一个magyarkormányelőakarjaírni,hogy ki az'igazi'magyar Egy aktivistabloggerbarátnőm,Lehotai Orsolya,akivelmárközépiskolaótaismerjükegymást,egyszerűencsakígydoglaljaösszeajelenlegi helyzetet:欧尔班维克托miniszterelnökmegpróbálja排名,阿扎兹一个fiatalabbgenerációraerőszakolni,hogy匈牙利MA csak AZ lehet AKI“费赫尔波鲁,heteroszexuális,keresztényvagylegalábbisNEM muszlim - 埃及teljesenegysíkúELET rabja” IGY Orsolya最MARinkábbcsak AZT mondja,hogyMagyarországról jött,德NEM vallja马加特többémagyarnak埃及ilyesfajtahovatartozással月NEM TUD azonosulni,ES最MAR EN SEM一个kormánykacérkodása一个 '费赫尔' nacionalizmussalkészirónia,addigamígugyanúgykacsingat一个magyarokázsiaigyökereiFELE ezzel hirdetve etnikaipáratlanságunkat“Brüsszelbennincsenek rokonaink,德amikorKazahsztánbamegyünk,OTThozzánkközeliemberekközöttvagyunk,” jelentetteき欧尔班埃及korábbiközép-ázsiaiútja索朗Továbbá一个kormányNEMrégibenjelentette是,hogy 300的Millio ForinttaltámogatjaAZ出井Kurultájhagyományőrzőfesztivált,AMELYkétéventeünnepli一个匈牙利éSlegalá BB 27 ROKONturáninemzetközösmúltját埃及többnapos“törzsigyűlés”keretébenÚgytartják,hogy一个magyarokőshazájavalahol AZ乌拉尔hegységtőlKeletretehető一个潘托斯eredetünkről赫维什vitákfolynak,去一个szakértőkabban megegyeznek,hogy valahonnanBelsőÁzsiábólszármazunk了Azőseink洛瓦斯nomádokvoltak ,akikörökösvándorolásukmelletthírhedtekvoltak一个hátrafelényilazóharcmodorukróléShitükalapja pedig一个sámánizmus伏Azonban 9századvégéremégiscsakletelepedtünk欧洲szívében,一个Kárpát-medencében甲匈牙利fiataloknagyrésztpozitívanállnakAZ EU-奥斯,ES NEM AZ欧尔班általleírtparanoiás képetlátjuk胡麻甲Honfoglaláslényegében埃及migrációsfolyamatvégállomása伏的Ez NEM KISellenmondásszembeállítva欧尔班fanatikusmigránsellenesretorikájával甲közelmúltba一个miniszterelnökkiemelte埃及beszédjeközben,hogy“みNEM akarunk埃及sokszínű奥斯泽格lenni,hanem vissza一个karjukállítaniAZ 1100évvelezelőttiállapotokat”匈牙利kapcsolata AZ EU-VALvészesenromlikFelmérésekalapján一个lakosság纳吉részeMEG mindigbízikAZ欧盟禁令Ezzel szemben欧尔班forgatókönyveszerint英里,欧洲közepe,Brüsszelszerencsétlenáldozatavagyunk了Az EU-T azzalvádolja, hogy“移行-lerakattá” akarjaátalakítani一个régiót欧尔班éSkormányaúgygondolja,hogyegyedülMagyarországnak面包车的Jogaeldönteni,hogy milyen legyen欧洲,ES milyen NE Akkorértettem微克igazán,hogy mennyire bonyolult是megfogalmazni,hogy MIT jelent magyarnak lenni,amikornemrégiben találkoztamKulcsárNorberttel,AKI基什孔毛伊绍ELéS埃及mezőgazdaságiboltban dolgozikSzámára一个hazafiasságbaugyanúgybeletartozik AZázsiairégmúltodaadótiszteleteFelesége,Bulgana,蒙古éSotthonuk AZázsiaiősökhözéS一个MAReurópaihagyományokhozköthetőtárgyakkal面包车harmonikusan berendezve:一个sarokbankorhűenelkészí邰蒂honfoglaláskoribőrtegezeksorakoznak,faragott lovak tekintenek嘞个polcokróléS诺贝特pólóján纳吉-匈牙利határaikörvonalazódnakき“A nyugatiaknak keletiek一个magyarok,MIG一个keletieknek nyugatiak vagyunk”mesélninekem,büszkénhozzátéve,hogy rendszeresenrésztvesz一个Kurultájfesztiválon,ES MEG阿松SEMlepődne微克,hogyha一个felmenőiközöttmongolok是volnánakHogy kiknek tartjuk magunkat太烂NEM埃及állandódolog,hanem folyamatosanátalakul,velünkegyüttfejlődik匈牙利valójában埃及rendkívülsokszínű奥斯泽格Magyarnak valljuk magunkat,解mostanra MAR genetikailag是纳吉valószínűséggel内梅特,szláv,török ésmégszámtalanmáseurázsiainemzetizgalmaskeverékelettünk ES MEG一个legféltettebbHungarikumaink纳吉részét薄荷például一个扶苏JárástéS一个KürtőskalácsotvoltaképpenMÁSnépektőlörököltükakikkel一个történelmünk索朗összeálltunkUgyanúgy薄荷őseinkázsiainépvándorlásafolyamán,一个különfélekultúrák,nyelvekéSnépekolvadnakegymásbabennünk一个generációkonkeresztülegészen一个脉napig Hogy minek köszönhetjükmagyarságunkat,EZT一个sokrétűidentitást,一个mostanikormánymerevenelutasítja匈牙利választásokELE NEZÁprilis8-AN德一个nemzetiidentitásfölöttiönkényuralomteljesen fejetetejéreállította一个politikátMinket是népvándorláshozottEurópába埃及multikultúrálisnemzet vagyunk amelyet AZegymástkövetőhatalmak索朗egymásba fonódónépekformáltakazzáaváltozatoskeverékkéakikma vagyunk A19ésa20századalatta magyarok isnagytömegekbenhagytákelazarszágot,hogymásholEurópábanvagayakárAmerikábanpróbá ljanakszerencsétMindez semmiben SEMgátolta微克一个匈牙利kormányt,hogy 2015 OTAszögesdróttaltartsatávol一个menekülteketvagy,hogyóriásplakátokkalországszerteközhírététesse,hogy milyen AZ 'igazéSJO' 匈牙利,ES hogyan lehessen felismerni一个többit,akik一个患者牙科 'árulói'甲szélsőségesnacionalizmuskizárásonéSfélelemkeltésenalapszik Ennekköszönhetően匈牙利NEM csak,hogy欧洲páriája快报,解EZ一个hozzáállásteljesen elijeszti一个progresszívéSliberális匈牙利fiatalokatLegtöbbjüknek纳吉一个kísértés,hogygyökereikethátrahagyvaegyszerűencsakMÁSországbantelepedjenek勒Egyesfelmérésekszerint TOBB薄荷370 000 fiatal雾AZelkövetkezendőévekbenvéglegesenelköltözniMagyarországról一个匈牙利fiataloknagyrésztpozitívanállnakAZ欧盟奥斯,ES NEM一个kormánypropagandájaáltalleírtparanoiásképetlátjuk胡麻Legtöbbünknekazonban月nagyon elege面包车abból,hogy一个jelenleg我kormányfolyamatosan csakszerencsétlenáldozatnakállítja是AZországot,amelynek harciasan szembe凯尔szállniaBrüsszelleléSAZUniós 'uralommal' A fiataloknak igenis贝莱凯尔kapcsolódniuk一个politikába,公顷NEMakarják,hogymásokhozzanakdöntésthelyettükTisztában凯尔lennünkazzal是,hogy匈牙利EU -stagságaNEM csak munkalehetőségekkeléS一个绍鲍德mozgással罐子,hanem AZ emberi jogokéS一个demokráciaelveinek tiszteletbentartása是beletartozik AZegyezségbeMiután1989年,本·欧罗巴szertemegnyíltak一个határok,一个szüleinkgenerációjalelkesen felkarolta AZ ezzel哈罗átalakulásokat大多数viszont hagyjuk, hogyújrafalakkal vegyenekkörbeminketEgyszerűenNEM akarom elhinni,hogyilyenekkéváltunk德tudom,hogy埃及午睡végreABBA hagyjuk迈季AZönsajnáltatást,elfogadjuk一个másságotéSfelvállaljuk,